שלומי שי אמויאל מציג עובדות מעניינות על הקניון הגדול