עו"ד נאור קליין – סימני מסחר, חשיבות/שימוש/הפרה

עו"ד נאור קליין על  סימני מסחר, חשיבות/שימוש/הפרה – נושאים למחשבה

מאת : עו"ד נאור קליין

הבהרה : מאמר זה אינו מחליף ייעוץ אישי, ומוגש כמידע כללי.

במאמר קצר זה עו"ד נאור קליין בא להדגיש את חשיבות השימוש בסימן מסחרי מתאים עבור העסק של הלקוח, מדוע רצוי לפנות אל עו"ד אשר מכיר תחום עיסוק זה בטרם בחירת סימן המסחר של העסק, וככל והעסק קיבל מכתב דרישה לפיצוי בגין הפרת מסחר כיצד לפעול, מהם טענות הגנה טובות למקרה זה.

תחילה כאשר נבחן בחירתו של סימן מסחרי נשקיע את הזמן לבחירת שם אשר פוטנציאלית יוכל להירשם כסימן מסחרי רשום, סימן מסחרי רשום מבטיח לבעליו הגנה מפני הפרה, מבטיח את זכויות הקניין, מבדל את העסק, ממצב אותו כמקורי ואיכותי ומייצר וודאות מול הצרכנים. כאמור סימן יכול להיות מורכב מאותיות או מסימן גרפי, או משילובם של אלה.

רישום סימן המסחר אינו לוקח זמן רב באופן יחסי, ככל ואין סיבוכים לא צפויים כהתנגדות על ידי גורמים שלישיים או אי עמידה בדרישות הדין.

כאמור מומלץ להתייעץ עם עו"ד העוסק בסימני מסחר לאורך כל תהליך בחירת השם, עו"ד יוכל להנחות את הלקוח בבחירת השם הטובה ביותר, לעזור בביצוע בדיקות מקדמיות של זמינות השם לרישום, ולבסוף להגן על סימן המסחר של הלקוח.

עו"ד נאור קליין

מספר כללי אצבע בבחירת שם מסחרי :

השם צריך להיות קליט ומקורי, קל לקריאה.

הימנעות משם משפחה : ככלל שמות משפחה אינם ניתנים לרישום כסימני מסחר.

הימנעות מסימנים דומים באופן מטעה לסימן אחר :                                                                         להימנע מבחירת סימן / שם הדומה באופן מטעה לסימן מסחר רשום אחר.

הימנעות ממילים גנריות או מתארות : ככלל מילים אשר מתארות את טיב ו/או איכות של השירות ו/או הסחורה אשר נמכרת תחת סימן המסחר אינה ניתנת לרישום.

( * כמובן כי ישנם מקרים חריגים)

 

קבלת מכתב דרישה לפיצוי בגין הפרה של סימן מסחרי ?

להלן מובאות מספר נקודות למחשבה אשר יכולות לעזור להתגונן מפני טענות הפרת סימן המסחר :

  1. הגנת תום הלב – יש להוכיח ולהראות כי היה השם אשר נבחר נעשה באופן מקצועי ולאחר בדיקות סבירות, ככל והשם לא נבחר ע"י הלקוח אלא ע"י צד ג' אשר בחר את השם עבורו ניתן לחזק בכך את תום הלב של הלקוח, ובכל אופן כל נסיבות אשר יחזקו את תום הלב של הלקוח כגון : הלקוח לא הפר סימן מסחר בעבר, הוא פועל בתום לב לקדם את עסקו, ולא עושה שימוש בסימן מסחר לשם " גניבת עין" , ו/או גניבת מוניטין.
  2. ענה יפה נוספת כי הלקוח עשה שימוש במילה בעלת שימוש יומי וגנרי ובסלנג השגור בפיהם של אנשים רבים עד כדי שחיקה של משמעות הסימן, כאמור קביעה כי מילה מסוימת הינה גנרית מותרת לשימוש, רק השימוש של כל המילים כולל המילה הגנרית מתוך סימן המסחר תוכל להיחשב כהפרה.
  3. סימן מסחר אשר אינו בשימוש לאורך זמן ניתן בתנאים מסוימים להגיש בקשה למחיקת רישום סימן המסחר.
  4. שימוש בשם מסחרי למטרה ועיסוק שונה ממה שנרשם הסימן הרשום, ככל וניתן להבדיל בין השירותים המוצרים ותחומי העיסוק השונים.
  5. היקף ומשך ההפרה : ככל וההפרה הייתה באופן בודד בהיקף קטן יש לכך משמעות אשר יכול להפחית את גובה הפיצוי.
  6. בעת שנודע ללקוח אודות ההפרה לכאורה כיצד הוא פעל ?  האם פעל במהרה ובתום לב לשם הסרת אזכור המוצר המדובר מכלל הפלטפורמות הן הסרת המוצרים המפרים לכאורה והן מהפלטפורמות האינטרנטיות והחל לבצע בירור מידיי על מנת להימנע באופן מידי מכל הפרה לכאורה.
  7. הסכמת הלקוח, לחתימה על הצהרה והתחייבות כי בשום שלב לא ידע אודות קיומה של הפרת סימן מסחר, וכן כי לא קיימים ברשותו מוצרים מפרים בעלי שימוש בשם המפר לכאורה, וכן התחייבות הלקוח כי לא יעשה שימוש כלשהו בעתיד בשם זה באופן אשר יפר את סימן המסחר.

כאמור הועלו במאמר זה מספר נקודות להתייחסות ומחשבה כאשר נטענות טעות הפרה, ככלל ההמלצה הינה לפנות באופן מידי אל עו"ד העוסק/ת בתחום סימני המסחר וזכויות היוצרים, ההבדל בתוצאה יכול להיות עצום, לא אחת בעולם זכויות היוצרים נקבעים ע"י בתי המשפט פיצויים גבוהים מאוד, בעניין הפרת סימן מסחר ו/או זכויות יוצרים.

עו"ד בעל/ת ידע לנתח את המקרה ולייצג את הלקוח נאמנה יכול להפחית דרישת פיצויים של עשרות אלפי שקלים לסכום של אלפי שקלים בודדים ואף במקרים מסוימים לבטל את דרישת הפיצוי כלל.

מאמר זה הובא ע"י משרד עורך דין נאור קליין, המשרד הינו בוטיק ומשפחתי, אשר מתאים את עצמו לצרכי הלקוח, עו"ד נאור קליין מאמין בשירות ללקוח ללא פשרות, נאמנות ודבקות במטרה. המשרד מאמין למצות את זכויות הלקוח ולאפשר לו לבחור מבין מספר אפשרויות את דרך הפעולה הרצויה ומתאימה ביותר עבורו.

ישנן דרכים רבות לגשת לפתרון סוגיה,  היעוץ, המחקר, והמקצועיות  מאפשרים לקיים שיח פורה ולראות תמונה רחבה, מפה של אפשרויות אשר נפרשת בפני הלקוח, כל אשר נותר ללקוח הוא לבחור את האפשרות  המיטיבה ביותר עבורו.                                                                                חשיבה יצירתית ומשותפת תוך הקשבה לצרכי הלקוח מאפשרים להכין את החליפה בדיוק למידותיו של הלקוח בהתאם לצרכיו ורצונותיו האישיים.

במאמר קצר זה עו"ד נאור קליין בא להדגיש את חשיבות השימוש בסימן מסחרי מתאים עבור העסק של הלקוח, מדוע רצוי לפנות אל עו"ד אשר מכיר תחום עיסוק זה בטרם בחירת סימן המסחר של העסק, וככל והעסק קיבל מכתב דרישה לפיצוי בגין הפרת מסחר כיצד לפעול, מהם טענות הגנה טובות למקרה זה.